Privacy by default en Privacy by design

Privacy by default

Het begrip privacy by default houdt in dat u uw diensten op een zo privacy vriendelijk mogelijke manier dient aan te bieden. Dit wil zeggen dat uw dienst of product zo ingesteld moet zijn dat de impact op de privacy zo laag mogelijk is (zo laag als het product of de dienst toelaat). U mag er dus niet van uit gaan dat u toestemming heeft voor extra functionaliteiten waar aanvullende persoonsgegevens voor nodig zijn. Hiervoor dient u passende technologische en organisatorische maatregelen te nemen. De controle over het gebruik van persoonsgegevens ligt dus bij de klant. Wat dit precies inhoudt verschilt per verwerking. Denk aan een minimale gegevensverwerking of het pseudonimiseren van gegevens. Privaty kan u helpen uw diensten of producten zodanig aan te bieden dat ze aan de eisen van privacy by default voldoen. We wijzen u op de valkuilen en bieden creatieve oplossingen om zodat úw zo goed en zo privacy vriendelijk van dienst kunt zijn.

Privacy by design

De Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht niet alleen privacy by default bij de verwerking van persoonsgegevens. U bent tevens verplicht om in het alle vroegste stadium van de ontwikkeling van een dienst, product of project rekening te houden met de privacyaspecten. Dit geeft het onderwerp privacy meer gewicht en voorkomt tevens in een later stadium dat men terug moet naar de tekentafel. Men wordt dus aangespoord om van meet af aan maatregelen te nemen om de privacy van de gebruikers zo goed mogelijk te waarborgen (privacy enhancing technologies of PET genoemd).

Overlap

Eigenlijk verschillen de termen Privacy by design en Privacy by default niet veel van elkaar. Privacy by default vraagt om producten en diensten op hun meest privacy vriendelijke manier in te stellen. Privacy by design vereist hetzelfde, maar houdt in dat hier vanaf de start van de ontwikkeling van een product of dienst rekening mee gehouden wordt. Het verschil tussen beide is dat Privacy by design invloed heeft op de uitkomst van een product of dienst. Privacy by default is bepalend voor de manier waar zij in eerste instantie gebruikt worden.

Privacy by design en default kunnen voor struikelblokken zorgen binnen het proces van ontwikkeling van diensten en producten. Desondanks bent u verplicht om beide begrippen toe te passen. Om alle processen binnen uw organisatie of bedrijfsvoering zo privacy vriendelijk mogelijk te maken heeft u de kennis en diensten nodig van een gespecialiseerde FG. Als u nog geen FG heeft en zo snel mogelijk een extern iemand wilt aanstellen neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op:

T: 079-3623629

E: info@privaty.nl