• Privaty is uw partner voor Informatiebeveiliging en Privacy (IBP)

  • Privaty is uw partner voor Informatiebeveiliging en Privacy (IBP)

Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) goed geregeld

Het verwerken van persoonsgegevens is sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een strak gereguleerde aangelegenheid geworden. Dat vraagt om begrip van de gegevensverwerkingen die uw organisatie uitvoert, van IT en informatiebeveiliging en de vaardigheden om binnen uw organisatie een cultuur van gegevensbescherming te ontwikkelen. Overheden en andere publieke organisaties zijn nu verplicht een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan te stellen die verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving die voortvloeit uit de AVG.

De gecertificeerde experts van Privaty kunnen u adviseren en handvatten aanreiken op het gebied van de AVG en privacy.

Onze FG’s kunnen de volgende werkzaamheden oppakken:

  • Wij helpen u AVG-compliant te worden én te blijven.
  • Creëren privacy bewustzijn binnen uw organisatie.
  • Wijzen verantwoordelijkheden en taken toe.
  • Reviewen privacy documenten.
  • Sluiten verwerkersovereenkomsten.
  • Adviseren over en zien toe op het Data Protection Impact Assessment (DPIA).
  • Vraagbaak ten aanzien van ad hoc privacy vraagstukken.
  • Beoordelen en melden van datalekken.
  • Verwerken verzoeken van betrokkenen.

Op dit moment helpen wij al zo’n honderd klanten om in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDRP)/AVG te gaan handelen. Met name in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) zijn we al goed op weg om de scholen AVG-compliant te krijgen. Ook hebben wij meerdere jaren ervaring in andere sectoren waaronder gemeenten, de zorg en de commerciële sector.

Op dit moment zijn er geen berichten om weer te geven

Op dit moment zijn er geen berichten om weer te geven