• Privacy en security op maat door gespecialiseerde FG’s

 • Privacy en security op maat door gespecialiseerde FG’s

 • Privacy en security op maat door gespecialiseerde FG’s

Privacy en security goed geregeld

Zodra u gegevens van klanten, leerlingen, medewerkers en andere betrokkenen gaat gebruiken, komt u in aanraking met de nationale en Europese privacywet- en regelgeving voor gegevensbescherming. Het verwerken van persoonsgegevens is sinds de invoering van de Algemene Verordening op de Gegevensbescherming (AVG) een strak gereguleerde aangelegenheid geworden. Dat vraagt om begrip van de gegevensverwerkingen die uw organisatie uitvoert, van IT en informatiebeveiliging en de vaardigheden om binnen uw organisatie een cultuur van gegevensbescherming te ontwikkelen. Overheden en andere publieke organisaties, net zoals onderwijsinstellingen, zijn nu verplicht een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan te stellen die verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving die voortvloeit uit de AVG. De gecertificeerde experts van Privaty kunnen u adviseren en handvatten aanreiken op het gebied van de AVG en privacy.

Onze FG’s kunnen de volgende werkzaamheden oppakken:

 • Wij helpen u AVG-compliant te worden én te blijven
 • Creëren privacybewustzijn binnen uw organisatie
 • Wijzen verantwoordelijkheden en taken toe
 • Reviewen privacydocumenten
 • Sluiten verwerkersovereenkomsten
 • Adviseren over en zien toe op het Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 • Vraagbaak ten aanzien van ad hoc privacyvraagstukken
 • Werken samen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 • Beoordelen en melden van datalekken
 • Verwerken verzoeken van betrokkenen.

Privaty bestaat uit een team dat gespecialiseerd is in security, compliance en het privacyrecht.

Op dit moment helpen wij al zo’n honderd klanten om, in overeenstemming met de GDPR/AVG, te gaan handelen. Organisaties die niet volgens de AVG handelen, kunnen door de AP fors beboet worden indien de privacyregelgeving niet goed nageleefd wordt. Met name in het onderwijs (PO en VO) zijn we al goed op weg om de scholen AVG-compliant te krijgen.

Actueel

Referenties

Bedrijf | Naam en Achternaam | 19 juli 2021

Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website. Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website.

Bedrijf | Naam en Achternaam | 19 juli 2021

Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website. Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website.

Bedrijf | Naam en Achternaam | 19 juli 2021

Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website. Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website.

Bedrijf | Naam en Achternaam | 19 juli 2021

Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website. Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website.

Bedrijf | Naam en Achternaam | 19 juli 2021

Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website. Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website.

Bedrijf | Naam en Achternaam | 19 juli 2021

Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website. Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website.