• Privacy en security op maat door gespecialiseerde FG’s

 • Privacy en security op maat door gespecialiseerde FG’s

Privacy en security goed geregeld

Het verwerken van persoonsgegevens is sinds de invoering van de Algemene Verordening op de Gegevensbescherming (AVG) een strak gereguleerde aangelegenheid geworden. Dat vraagt om begrip van de gegevensverwerkingen die uw organisatie uitvoert, van IT en informatiebeveiliging en de vaardigheden om binnen uw organisatie een cultuur van gegevensbescherming te ontwikkelen. Overheden en andere publieke organisaties, net zoals onderwijsinstellingen, zijn nu verplicht een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan te stellen die verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving die voortvloeit uit de AVG. De gecertificeerde experts van Privaty kunnen u adviseren en handvatten aanreiken op het gebied van de AVG en privacy.

Onze FG’s kunnen de volgende werkzaamheden oppakken:

 • Wij helpen u AVG-compliant te worden én te blijven
 • Creëren privacybewustzijn binnen uw organisatie
 • Wijzen verantwoordelijkheden en taken toe
 • Reviewen privacydocumenten
 • Sluiten verwerkersovereenkomsten
 • Adviseren over en zien toe op het Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 • Vraagbaak ten aanzien van ad hoc privacyvraagstukken
 • Werken samen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 • Beoordelen en melden van datalekken
 • Verwerken verzoeken van betrokkenen.

Op dit moment helpen wij al zo’n honderd klanten om, in overeenstemming met de GDPR/AVG, te gaan handelen. Met name in het onderwijs (PO en VO) zijn we al goed op weg om de scholen AVG-compliant te krijgen. Ook hebben wij meerdere jaren ervaring in andere sectoren waaronder gemeenten, de zorg en de commerciële sector.

Referenties

Bedrijf | Naam en Achternaam | 19 juli 2021

Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website. Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website.

Bedrijf | Naam en Achternaam | 19 juli 2021

Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website. Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website.

Bedrijf | Naam en Achternaam | 19 juli 2021

Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website. Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website.

Bedrijf | Naam en Achternaam | 19 juli 2021

Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website. Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website.

Bedrijf | Naam en Achternaam | 19 juli 2021

Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website. Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website.

Bedrijf | Naam en Achternaam | 19 juli 2021

Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website. Hier een korte tekst plaatsen die gaat over dit specifieke onderdeel van de website.