Nulmeting AVG

Benieuwd hoe compliant u al bent? De specialisten van Privaty hebben het antwoord. Met een nulmeting AVG, ook wel de AVG Compliance Check genoemd, kunnen wij u precies vertellen waar voor uw organisatie de privacy risico’s liggen en welke verbeterpunten wij adviseren. Met de nulmeting AVG brengen wij in kaart hoe uw organisatie omgaat met persoonsgegevens en krijgt u concrete aanbevelingen om geheel AVG-compliant te worden.

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten organisaties overgaan tot meer actie en maatregelen om aan de verantwoordingsplicht te voldoen. Dit geldt voor alle bedrijven en instellingen in Europa. Ook uw organisatie zal de nodige technische en organisatorische aanpassingen moeten doen en structurele aandacht voor het thema gegevensbescherming in de organisatie moeten inbedden. Met de nulmeting AVG brengen onze specialisten het hele spectrum van maatregelen, zowel de technische als organisatorische en juridische maatregelen, in kaart om vast te stellen of het geheel van getroffen maatregelen afdoende is om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving.

Kiest u voor de nulmeting AVG, dan krijgt u inzicht in welke gebieden aandacht nodig hebben binnen uw organisatie. Wij voeren een analyse uit en met behulp van vragenlijsten en interviews stellen wij vast hoe er op dit moment binnen uw onderneming met persoonsgegevens wordt omgegaan en hoe deze worden geadministreerd. Na de nulmeting AVG reiken wij u de vervolgstappen en noodzakelijke maatregelen aan die nodig zijn om aan de AVG te voldoen.

Werkwijze

Wij starten met een inventarisatie, waarbij de benodigde informatie wordt verzameld in relatie tot de verwerking van persoonsgegevens. Wij halen de informatie op met behulp van een vragenlijst, waarbij wij ook zullen vragen de relevante documentatie elektronisch aan te leveren. Ook zullen wij interviews afnemen bij de verantwoordelijken binnen uw organisatie en, indien nodig, de relevante IT-leveranciers.

Hebben wij de eerste stappen afgerond, dan zullen wij een rapportage opstellen waarin wij onze bevinden met u delen. Deze rapportage bevat tevens een duidelijk overzicht van de geïdentificeerde risico’s en de aanbevelingen die hiermee verband houden. Aansluitend volgt er een overzichtelijk en haalbaar stappenplan waarmee de basis gelegd wordt om privacy in uw organisatie te borgen. In de rapportage wordt dan ook beschreven hoe het zit met het bewustzijn van de medewerkers en worden handvatten gegeven ten aanzien van het privacy beleid en de naleving hiervan.

Vanzelfsprekend kan Privaty ook de vooruitgang en de kansen en risico’s monitoren door middel van vervolgmetingen. Dit levert op gestructureerde wijze natuurlijk de beste resultaten op. En het geeft u de garantie dat de naleving van het privacy beleid gewaarborgd is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze nulmeting AVG? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.