Externe FG

Een externe Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van Privaty handelt namens uw organisatie privacy vraagstukken af en heeft contact met de toezichthouder of betrokkenen die aanspraak maken op hun privacy rechten. Dit ontzorgt uw organisatie, zodat u zich kunt concentreren op waar u goed in bent.

Onder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) zijn (semi)overheidsorganisaties, scholen, organisaties die op grote schaal persoonsgegevens verwerken en organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg) verplicht om een FG of Data Protection Officer aan te stellen. Maar misschien heeft u tijdelijk een tekort aan zo’n functionaris, of is er geen fulltime FG nodig. Dan is het goed om rekening te houden met een aantal zaken. Zo geniet de interne FG ontslagbescherming, moeten organisaties de FG aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en gelden er regels voor wat betreft het kennisniveau en het takenpakket van een FG. Dit kan reden zijn om de functie van FG extern te beleggen.

Externe FG

Privaty heeft specialisten in huis die opgeleid en getraind zijn voor het vervullen van de functie van externe FG. Een externe FG van Privaty heeft als voordeel dat hij of zij onafhankelijk is binnen de organisatie en als enige focus privacy heeft. Bovendien zijn onze specialisten op de hoogte van de aankomende wetswijzigingen en de verschillende zienswijzen en ontwikkelingen op het gebied van privacy. Dat u kiest voor Externe FG ligt dan ook vrijwel voor de hand.

De voordelen op een rij:

  • Onze FG’s kunnen u helpen bij het opstellen van de noodzakelijke documenten voor de AVG en het coördineren van uw privacybeleid.
  • Het kennisniveau van onze FG’s is in veel gevallen hoger, omdat wij ons fulltime met privacy vraagstukken bezighouden.
  • De onafhankelijkheid wordt in de dienstverleningsovereenkomst geborgd.
  • Onze FG wordt ingeschreven in het FG-register van de AP. Note bene: de AP heeft zelf ook een externe FG aangesteld. Zo is de AP ook de leidende autoriteit in het geval er een onderzoek of klacht loopt.
  • Onze FG’s zijn breed en flexibel inzetbaar.
  • U heeft geen kosten aan (bij)scholing.
  • U bent gegarandeerd van verbeterde efficiëntie door kennis-kruisbestuiving.

Overigens bieden wij de FG dienstverlening ook aan in de vorm van ondersteuning aan interne FG’s bij de uitoefening van hun toezichtstaken (denk aan het uitvoeren van audits) en bij het geven van passend advies in complexe(re) privacy vraagstukken.

Wat zijn de kosten?

Dat verschilt van organisatie tot organisatie. Bovendien zal in de praktijk moeten blijken hoeveel tijd onze FG nodig heeft om zijn taak goed uit te kunnen voeren. In principe wordt er een overeenkomst gesloten voor 24 maanden. Deze periode is nodig om de onafhankelijkheid van de FG te waarborgen, één van de eisen in de AVG.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze FG dienstverlening? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.