Het belang van privacy

In de huidige samenleving is privacy een ondergeschoven kindje geworden. Dit terwijl het belang van privacy enorm groot is. We hebben allemaal het recht op een privéleven en te weten wat er met onze gegevens gebeurd. Om deze reden verstevigd de Algemene Verordening Gegevensbescherming de positie van de betrokkene. Als verwerkingsverantwoordelijke moet u de betrokkene tijdig en op een juiste manier van informatie verschaffen over de verwerking. Zonder de gegevens van de betrokkene kunnen bedrijven en overheden hem of haar niet van dienst zijn. Dat bedrijven en overheden veel weten van burgers en consumenten is dan ook niet erg. Een voorwaarde daarbij is wel dat alleen gegevens worden verzameld die nodig zijn om hen van dienst te kunnen zijn. Dit kun je alleen controleren wanneer men weet, of kan weten, welke gegevens over verzameld worden.

Kennis hierover is dus erg belangrijk, accepteer dan ook nooit zomaar algemene voorwaarden zonder dat je weet waar je mee instemt. Als je weet waar je mee instemt behoudt je controle over je persoonsgegevens en je privacy.

Kennis is namelijk macht. En hoe meer anderen over u weten hoe meer macht zij eventueel zouden kunnen uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan de advertenties die u op het internet te zien krijgt op basis van gedane zoekopdrachten. Het gedrag van u als consument kan daarmee worden beïnvloed. Dit is echter nog een onschuldig voorbeeld. Persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden om doelbewust schade te berokkenen. Om de betrokkene te beschermen is het dus van belang dat persoonsgegevens in vertrouwelijke handen blijven en alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Om het vertrouwen van uw klanten te behouden is het dus zeker van belang dat u voldoet aan de regels uit de AVG.

De steeds meer digitaal wordende samenleving heeft er voor gezorgd dat steeds meer gegevens worden verzameld. Mede door deze ontwikkeling is de AVG er gekomen. Deze verordening heeft als doel het transparanter en duidelijker maken van gegevensverwerkingen. Daarmee komt de controle terug bij de burger en consument. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop bedrijven en overheden te werk moeten gaan. Op de website van Privaty hebben we de belangrijkste wijzigingen van de AVG op een rijtje gezet. Dit kunt u in de diverse artikelen die we hierover geplaatst hebben terug lezen. Tevens kunnen de werknemers van Privaty bij allerlei zaken omtrent privacy u van deskundig advies voorzien. Neem daarvoor contact met ons op