De AVG in een notendop

U kunt er niet omheen, sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In de media is hier veel aandacht aan besteed en u heeft ongetwijfeld van veel bedrijven e-mails ontvangen met een nieuw privacy beleid of de vraag of u (alsnog) toestemming wilt geven voor het verwerken van uw gegevens. Waarom is er zoveel belangstelling voor de AVG? Deze nieuwe verordening vervangt de reeds bestaande Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Inhoudelijk zijn deze regels niet heel verschillend, al is de AVG een stuk uitgebreider. Er veranderd het meest op het vlak van de handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de rechten van betrokkenen en de manier waarop u verwerkingen van persoonsgegevens registreert. Reden genoeg om uw werkprocessen zodanig aan te passen dat u AVG-compliant wordt en blijft.

Wat de noodzaak om AVG compliant te zijn vergroot is dat de AP bevoegd is om op eigen initiatief onderzoek te doen. Van deze bevoegdheid zal alleen bij grove overtredingen gebruik gemaakt worden. Het is voor uw bedrijf relevanter dat de AP verplicht is om te reageren op binnengekomen klachten. Wanneer over uw bedrijf of organisatie klachten binnenkomen bij de AP loopt u dus een groot risico op nader onderzoek. Gezien de sterke bevoegdheden die de AP heeft op het gebied van handhaving is het dus van belang om niet op de radar van de AP terecht te komen.

Het voorkomen van klachten doet u door de AVG zo goed mogelijk na te leven. Iedereen mag klagen bij de AP en dus ook uw klanten. Dat voorkomt u ten eerste door er voor te zorgen dat u kunt reageren op verzoeken van degenen waarvan u persoonsgegevens verwerkt. Zij kunnen bijvoorbeeld u verzoeken om inzage te verlenen in de persoonsgegevens, deze aan te passen, over te dragen of zelfs te verwijderen. U moet adequaat en op tijd op deze verzoeken kunnen reageren. Natuurlijk is Privaty er voor u om u te helpen deze verzoeken correct af te handelen. Wij kunnen u vertellen waar u aan moet denken en welke regels voor u gelden.

U hoeft uw verwerkingen van persoonsgegevens niet meer te melden bij de AP. U bent vanaf nu zelf verplicht om een register op te stellen en deze bij te houden. De medewerkers van Privaty kunnen u helpen met het verzamelen van de nodige informatie die in het register verwerkt moeten worden. Mogelijk bent ook verplicht om een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. In dat geval kunt er voor kiezen om de specialisten van Privaty hier voor aan te wijzen. Indien u advies nodig heeft om compliant te worden aan de AVG, of een externe FG aan wilt stellen, neem dan alstublieft contact op via:

T: 079-3623629

E: info@privaty.nl