Als bedrijf verzamelt u waarschijnlijk persoonsgegevens van uw klanten. Logisch, want dit is nodig om uw klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wanneer u zelf klant bent bij een bedrijf of instantie wilt u dat er vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan. U dient dit dus ook te doen met de gegevens van úw klanten. Degene van wie u persoonsgegevens verwerkt wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangemerkt als betrokkene. De AVG kent aan de betrokkene een aantal rechten toe die hij of zij kan inroepen tegen u als bedrijf. Dit gebeurd in de vorm van verzoeken. Daarnaast zijn er nog een aantal algemene verplichtingen. U moet uw klanten bijvoorbeeld informeren op een toegankelijke en duidelijke wijze. Dit kan door middel van het opstellen van een privacybeleid of privacystatement op uw website. Uw klanten moeten voor aanvang van de gegevensverwerking kennis hebben genomen van alle relevante informatie over de verwerking. Privaty staat u uiteraard bij als het aankomt op het opstellen van een goed privacybeleid in overeenstemming met de AVG.

Wanneer u persoonsgegevens verwerkt kunnen betrokkenen verzoeken bij u indienen. U moet tijdig en correct op deze verzoeken in kunnen gaan. Een betrokkene heeft bijvoorbeeld het recht op inzage. Uw systemen en werkprocessen moet zodanig zijn ingericht dat u binnen vier weken kunt laten zien welke persoonsgegevens u van de betrokkene hebt verwerkt. Kunt u hier niet aan voldoen, dan loopt u het risico op een boete. Andere verzoeken die een betrokkene kan doen kunnen betrekking hebben op dataportabiliteit, het recht op vergetelheid, het recht om de persoonsgegevens te rectificeren, de verwerking te beperken etc.
Privaty kan u bijstaan bij het informeren van uw personeel zodat zij zo goed mogelijk op verzoeken kunnen reageren. Het is mogelijk dat u daarvoor technische en organisatorische maatregelen moet nemen, hierover kunnen wij u adviseren. Uw beleid zal hierop aangepast moeten worden om compliant te zijn aan de AVG. Op al uw vragen over het informeren van uw klanten en het reageren op verzoeken hebben wij antwoord. Onze FG’s kunnen advies geven bij het bereiken van compliancy of als een klassieke FG de organisatie continue toetsen om compliant te blijven. Neem voor een vrijblijvende offerte contact met ons op